กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

Time Description
08:00 – 11:00 ทดสอบเส้นทางการแข่งขันจักรยาน

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

Time Description
10:00 – 20:00 ลงทะเบียนรับเบอร์การแข่งขัน
10:00 – 20:00 นักกีฬานำรถจักรยานเข้าเก็บที่จุดเปลี่ยนการแข่งขัน Transition Area
13:30 – 15:30 สำรวจเส้นทางการแข่งขันว่ายน้ำ
16:00 – 17:00 ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
17:00 – 20:00 นักกีฬาร่วมงาน Pasta Party

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

Time Description
04:30 – 06:00 นักกีฬารายงานตัวนำอุปกรณ์ไปไว้ที่จุดเปลี่ยนการแข่งขัน (Transition Area) และตรวจเช็คจักรยาน
06:00 นักกีฬาไปยังจุดปล่อยตัว
06:30 เริ่มปล่อยตัวนักกีฬา Half distance
10:00 เริ่มปล่อยตัวนักกีฬา Olympic distance
15:30 ประกาศผลการแข่งขัน พิธีมอบรางวัลและรับประทานอาหารร่วมกัน