กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

เวลา รายละเอียด
10.00 – 20.00
  • นักกีฬาลงทะเบียนรับเบอร์การแข่งขัน ณ บริเวณสันเขื่อนศรีนครินทร์
  • นักกีฬานำรถจักรยานเข้าเก็บที่จุดปล่อยตัว ณ บริเวณลานจอดรถสันเขื่อนศรีนครินทร์
13:30 – 15:00 นักกีฬาทดสอบสนามการแข่งขันว่ายน้ำ
16:00 – 16:30 ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ ณ บริเวณลานจอดรถสันเขื่อนศรีนครินทร์
17:00 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 11.5 km.
17:15 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 4.5 km.
17:30 – 19:00 นักกีฬารับประทานอาหารร่วมกัน ณ บริเวณลานจอดรถสันเขื่อนศรีนครินทร์
17:45 ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

เวลา รายละเอียด
04:00 ลานเปลี่ยนประเภทกีฬาเปิด
04:00 – 05:30 นักกีฬารายงานตัว พร้อมนำอุปกรณ์ไปไว้ที่ลานเปลี่ยนประเภทกีฬา (Transition Area) และตรวจเช็คอุปกรณ์
05:50 นักกีฬาประจำจุดปล่อยตัว
06:05 ปล่อยตัวนักกีฬาโปร
06:10 – 06:25 ปล่อยตัวนักกีฬาระยะกึ่งทางไกล
06:30 – 06:45 ปล่อยตัวนักกีฬาระยะโอลิมปิค
06:50 – 07:05 ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ Try tri
08:10 – 08:40 นักกีฬาคนแรกระยะ Try Tri Distance และ Olympic Distance. เข้าเส้นชัย
09:30 ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลระยะ Try Tri
10:30 นักกีฬาคนแรกระยะ Half Distance เข้าเส้นชัย
11:00 ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลระยะโอลิมปิค
14:30 ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลระยะกึ่งทางไกล
14:40 Cut off 8 ชั่วโมง นับจากเวลาคนสุดท้ายลงน้ำ
15:30 Race Finish

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **