กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

เวลา รายละเอียด
08.00 – 14.00 ลงทะเบียนรับเบอร์การแข่งขัน ณ บริเวณสันเขื่อนศรีนครินทร์
17:00 ปล่อยตัวนักวิ่ง Challenge Very Fun 11.5 KM
17:15 ปล่อยตัวนักวิ่ง Challenge Fun Run 4.5 KM
17:45 – 19:00 นักกีฬารับประทานอาหารร่วมกัน
18:00 ประกาศผลการแข่งขันและพิธีมอบรางวัล