ประเภทการแข่งขัน

Fun Run 4.5 km


AGE GROUP

Male

 • 13-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60 up

Female

 • 13-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60 up

Very Fun 11.5 km


AGE GROUP

Male

 • 13-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60 up

Female

 • 13-19
 • 20-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60 up