ค่าสมัคร

Fun Run 4.5 km

Individual

ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. จนกว่าจะปิดรับสมัคร 600 บาท

Very Fun 11.5 km

Individual

ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. จนกว่าจะปิดรับสมัคร 800 บาท

Elligibility

 • 13 years or older
 • When checking-in please present your personal ID or documents (passport, driver’s license, etc) and sign the waivers for the event.
 • Athletes who are not 13 years or older will require parental consent and a seperate waiver

Registration Method

Registration at www.paytotab.com

Payment By

 • Bank Transfer
 • PayPal

Attention: Your billing statement will show ”TAB AGENCY Co.,Ltd”

Term and condition

 • Entry fee is per race per person
 • All registration is non-refundable.
 • Entry may be transfer 1 time only to another competitor with transfer fee 300 Baht before October 10 , 2018
 • Race category may not be change under any circumstance
 • Athlete will have the following equipment
  • Souvenir t shirt
  • Goody bag
  • Timing Chip
  • Wristband to enter race area
  • Food ticket
 • Entry fees include VAT

T-Shirt size chart


 

Rae Pack

Fun Run 4.5 km

 

Very Fun 11.5 km